Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Umiejętności i uprawnienia – szkolenia spawalnicze dla zatrudnionych w regionie

Opis

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie od 01.07.2009 do 31.07.2010r. na terenie powiatu białostockiego i m. Białystok zrealizował projekt pt.: „Umiejętności i uprawnienia – szkolenia spawalnicze dla zatrudnionych w regionie”.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, w ramach działania 8.1.1 PO KL.

Celem podejmowanych działań było dostosowanie kwalifikacji zawodowych pracowników do potrzeb pracodawcy oraz lokalnego rynku pracy.

Projekt był skierowany do średnich i dużych przedsiębiorstw działających na terenie woj. podlaskiego, które potrzebowały przeszkolić pracowników na profesjonalnych szkoleniach spawalniczych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Projekt zakładał przeszkolenie 20 osób ze średnich oraz 36 osób z dużych przedsiębiorstw z zakresu:

 • Spawanie metodą TIG (103godz.)
 • Spawanie metodą MAG (146godz.)
 • Spawanie metodą TIG i elektrodą otuloną (MMA) (244godz.)

Udział w szkoleniach kończył się egzaminem przed Komisją Spawalniczą. Pozytywna ocena z egzaminu skutkowała zdobyciem uprawnień spawalniczych niezbędnych do pracy na stanowisku spawacza.
Szkolenia objęte były pomoca publiczną.Szkolenia realizowane były przez Ośrodek ZDZ w Białysmtoku.

Rezultaty

 • 56 pracowników średnich i dużych przedsiębiorstw skierowanych przez pracodawców ukończyło udział w szkoleniach
 • Przeprowadzone zostały szkolenia spawalnicze (i analogicznie egzaminy) na ogólną liczbę 981 godzin szkoleniowych, w tym:   
  • Spawanie metodą TIG i elektrodą otuloną (3grupy/ 12-osobowe),
  • Spawanie metodą MAG (2grupy/ 6-osobowe)
  • Spawanie metodą TIG (2grupy/ 4-osobowe)