Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Aktywny w pracy - szkolenia zawodowe dla osób pracujących

Opis

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie od 07.08.2008r. do 29.12.2009r. realizował projekt „Aktywny w pracy - szkolenia zawodowe dla osób pracujących”. Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny dzięki czemu mogliśmy wszystkim zainteresowanym oferować bezpłatne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Ze szkoleń realizowanych w ramach projektu skorzystało 676 (456 kobiet i 276 mężczyzn) pełnoletnich osób pracujących posiadających zameldowanie na terenie woj. warmińsko – mazurskiego. Szkolenia były realizowane na terenie powiatów: węgorzewskiego, gołdapskiego, piskiego, oleckiego, giżyckiego i ełckiego.

Wszystkim uczestnikom projektu życzymy sukcesów zawodowych!

Rezultaty

W ramach ww. projektu zrealizowano 69 szkoleń podstawowych, w tym:

 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych – ECDL (10)
 • Pilarz – Drwal (4)
 • Komputerowe wspomaganie prac biurowych (7)
 • Technolog robót budowlanych – wykończeniowych (2)
 • Pilot wycieczek (1)
 • Projektowanie i tworzenie stron WWW (2)
 • Magazynier z obsługą wózków widłowych (3)
 • Język angielski (24)
 • Język niemiecki (8)
 • Organizacja przyjęć i usług gastronomicznych (1)
 • Kuchnia regionalna – jako element promocji regionu (1)
 • Spawanie metodą MAG - 135 (1)
 • Księgowość komputerowa (1)
 • Masaż (1)
 • Stylizacja paznokci (1)
 • Dekarz – blacharz (1)
 • Pracownik administracyjno – biurowy (1)

Ponadto wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniach podstawowych miały możliwość rozwijania, w ramach projektu, innych zainteresowań oraz umiejętności korzystając ze szkoleń uzupełniających:

 • Tworzenie baz danych Microsoft Access
 • Obsługa przeglądarki internetowej Internet Explorer
 • Posługiwanie się pocztą elektroniczną na podstawie programu Outlook Express i Microsoft Outlook
 • Księgowość komputerowa
 • Obsługa programów kadrowo-płacowych
 • Obsługa programów graficznych
 • Komputerowe prowadzenie sprzedaży
 • Język angielski