Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

ZPORR 2004-2006 Rozszerzanie umiejętności komunikacyjnych mieszkańców regionu – Województwo Warmińsko-mazurskie

 

Opis

zporr logo92x45efs logo65x45eu-flag68x45

W dniu 31.03.2007 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku zakończył realizację projektu „Rozszerzanie umiejętności komunikacyjnych mieszkańców regionu”. Został on wybrany w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1 – „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”. Jego realizacja jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

Celem projektu była poprawa kwalifikacji zawodowych i umiejętności komunikacyjnych osób, które wezmą w nim udział oraz dostosowanie ich kompetencji do aktualnych potrzeb regionalnego rynku pracy.

Projekt skierowany był do osób pracujących zamieszkałych w sześciu powiatach województwa warmińsko-mazurskiego: ełckim, giżyckim, gołdapskim, oleckim, piskim i węgorzewskim. W jego ramach odbyły się bezpłatne szkolenia językowe (z języka angielskiego lub niemieckiego - na różnym poziomie zaawansowania) połączone z nauką obsługi komputera, w których uczestniczyć będzie 930 osób.

Po zakończeniu szkoleń uczestnicy, którzy osiągneli najlepsze wyniki, otrzymali możliwość kontynuacji nauki języka obcego na wyższym poziomie zaawansowania – również bezpłatnie.