Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

KADRY MŚP – szkolenia doskonalące kompetencje pracownicze

O projekcie

Projekt „KADRY MŚP – szkolenia doskonalące kompetencje pracownicze” był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt realizowany był na podstawie umowy nr UDA-POKL. 08.01.01-20-107/12-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku w okresie 01.09.2012 - 30.04.2014.

Projekt miał charakter zamknięty. Wspracie przewidziane w projekcie skierowane było do konkretnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z woj. podlskiego oraz ich parcowników tj.

 1. Publikator sp. z o.o. w Białymstoku
 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Palisander” sp. z o.o. w Białymstoku
 3. Recman sp. z o.o. w Suwałkach
 4. Suwalskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WITAL” Kolenkiewicz, Uździło spółka jawna w Suwałkach
 5. Spółdzielnia Mleczarska „Rospuda” w Filipach wraz z Suwalskim Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „WITAL” Kolenkiewicz, Uździło spółka jawna w Suwałkach
 6. Publiczny Transport Ciężarowy Marian Kutyło w Suwałkach
 7. Bank Spółdzielczy w Hajnówce

 8. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska w Hajnówce

 9. Ceramika Budowlana LEWKOWO sp. z o.o.

 10. Nasycalnia Podkładów w Czeremsze sp. z o.o.

 11. SPE sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

 12. Agrofarma – Serwy – rekreacja, jeździectwo Halina Kiszło
 13. Zakłąd Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
 14. Audytorzy energetyczni/ certyfikatorzy zrzeszeni w Podlaskim Stowarzyszeniu Certyfikatorów Energetycznych:
 • LOGOSTerm Waldemar Kazberuk,
 • Arch – Eko Projekt Jolanta Kotowska
 • Biuro Usług Inwestycyjnych Danuta Rudnicka
 • Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji JPM Paweł J. Mazur
 • LD Projekt Łukasz Dudziński
 • „Termoznawca” Jerzy Penza