Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Kompetentny pracownik MŚP

Aktualności

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 3/Kompetentny14 dotyczące organizacji szkolenia (nocleg, wyżywienie, wynajem sal szkoleniowych)  dla uczestników projektu "Kompetentny pracownik MŚP" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Treść zapytania poniżej. Oferty należy składać do dn. 26.09.2014r. do godz. 9:00

 Zapytanie ofertowe

 Formularz oferty

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 2/Kompetentny14 dotyczące organizacji szkolenia (nocleg, wyżywienie, wynajem sal szkoleniowych)  dla uczestników projektu "Kompetentny pracownik MŚP" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Treść zapytania poniżej. Oferty należy składać do dn. 09.09.2014r. do godz. 12:00

 Zapytanie ofertowe

 Formularz oferty

Zapraszamy do składania ofert na zapytanie ofertowe nr 1/Kompetentny14 dotyczące organizacji szkolenia (nocleg, wyżywienie, wynajem sal szkoleniowych)  dla uczestników projektu "Kompetentny pracownik MŚP" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania poniżej. Oferty należy składać do dn. 05.09.2014r. do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

O projekcie

Projekt „Kompetentny pracownik MŚP” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-20-126/13-01 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku w okresie 01.06.2014 - 31.05.2015.

Oferujemy wsparcie w postaci szkoleń z zakresu umiejętności interpersonlanych, z zakresu zarządzania, kompetencji i kwalifikacji zawodowych dedykowanych pod konkretne potrzeby przedsiębiorstw biorących udział w projekcie.

Rekrutacja

Projekt ma charakter zamknięty.

Wspracie przewidziane w projekcie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich parcowników tj.

 • Hotel Unibus sp. z o.o.
 • Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy sp.j.
 • „Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bielsku Podlaskim
 • "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Hajnówce
 • BALT-YACHT
 • PANEX
 • DarekCo PHUP Klaudia Paszkiewicz
 • ,,AS Bylak i Wspólnicy Spółka Jawna
 • Przedsiębiorstwo "Sabo" Bogdan Sadowski
 • KAMELEON Janina Alsztyniuk
 • Restauracja "Leśny Dworek" Irena Strzelecka
 • SZCZYTY sp. z o.o.
 • MNM SERWIS M. Strzemiński
 • Zakład Elektroniki „SUWAR" A. Sadowski