Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

ZPORR 2004 - 2006: Zmiana - reorientacja zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich szansą na lepszą przyszłość

Opis

zporr logo92x45efs logo65x45eu-flag68x45

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z dniem 31.08.2007 zakończył realizację kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa - ”Zmiana – reorientacja zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich szansą na lepszą przyszłość”. Projekt był wyłoniony w wyniku konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Celem projektu był wyposażenie osób związanych z rolnictwem w umiejętności umożliwiające wykonywanie im nowego zawodu oraz podjęcie zatrudnienia poza sektorem rolnym. Projekt przewidywał wsparcie w postaci doradztwa zawodowego opartego o tworzenie Indywidualnego Planu Działań, informacji zawodowej oraz szkoleń zawodowych dostosowanych do dotychczasowego doświadczenia i kwalifikacji osób biorących udział w szkoleniu, jednocześnie dających możliwość szukania zatrudnienia w branżach innych niż rolnictwo. Przeprowadzono doradztwo, informacjię zawodową oraz 31 szkoleń dla grupy 419 osób.

BENEFICJENCI PROJEKTU

Projekt skierowany był do:

  • rolników i domowników1,, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz innych osób zatrudnionych w rolnictwie2 chcących podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.
  • pod pojęciem rolnika - rozumie się osobę fizyczną prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz (samoistny albo zależny) gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby, które przeznaczyły grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.
  • pod pojęciem domownika - rozumie się osobę bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.
  • mieszkańców obszarów wiejskich3 i miast do 20 tysięcy mieszkańców
  • osób tymczasowo lub stale zameldowanych na terenie sześciu powiatów województwa warmińsko – mazurskiego objętych projektem
  • osób, które nie korzystają w tym samym czasie lub nie korzystały w przeszłości ze szkoleń o tożsamym zakresie w ramach działania 2.3 ZPORR

RODZAJE SZKOLEŃ

W ramach projektu zrealicowano następujące szkolenia:

Agent organizacji reklamy
Kucharz
Szkutnik - laminarz
Technolog robót budowlanych wykończeniowych
Trakowy
Drwal - operator pilarki
Magazynier z obsługa wózków
Spawacz MAG i MMA
Profesjonalny sprzedawca
Opiekun os. starszych z kursem masażu
Komputerowy pakiet biurowy z elementami j. angielskiego
Obsługa ruchu turystycznego z elementami j. niemieckiego
Rzeźnik z podstawową znajomością j. angielskiego

W ramach szkoleń równolegle prowadzone było bezpłatne doradztwo zawodowe.

Każde szkolenie wzbogacone było także o moduł informacji zawodowej pozwalający zwiększyć Twoje szanse na rynku pracy.

Uczestnikom szkoleń zapewnilismy:

  • bezpłatne materiały szkoleniowe
  • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
  • małą liczbę osób w grupach
  • zajęcia w różnych godzinach, dostosowanych do możliwości poszczególnych uczestników.