Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

Phare 2002 SGG - Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich - Województwo Podlaskie

Opis

eu-flag68x45rzl logo77x45

Od grudnia 2004 r. do października 2005 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku jako członek konsorcjum, w skład którego wchodzą IMC Consulting Ltd. (Lider), IMC Polska sp. z o.o., Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku realizował projekt o nazwie "Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich" finansowany ze środków programu Unii Europejskiej - Phare oraz ze środków budżetu państwa na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Głównym celem Projektu Phare 2002 było prowadzenie aktywnych działań na rynku pracy na rzecz bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, jak również promowanie przedsiębiorczości oraz lokalnego partnerstwa na rzecz zatrudnienia w województwie podlaskim. Zadania postawione przed Projektem Phare 2002 są kontynuacją wyznaczonych celów w Projektach Phare 2000 i 2001.

Projekt składał się z trzech komponentów tzw. Podprojektów. ZDZ w Białymstoku zajmował się podprojektem II, w ramach którego prowadził szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem mające na celu ułatwienie tym osobom podjęcia lub zmiany pracy, zawodu. Łącznie przeszkolono 1000 osób.

Ponadto projekt przewidywał warsztaty dla ww. grupy z zakresu przedsiębiorczości przygotowujące do prowadzenia własnej działalności gospodarczej (400 os.) oraz szkolenia dla nauczycieli szkół zawodowych w zakresie opracowania i wdrażania projektów modernizacji ofert szkoleniowych szkół zawodowych (120 os.).

Więcej informacji na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie: www.poz.info.pl