Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wybierz podkategorie:

SPO RZL 2004-2006 - PERSPEKTYWA - usługi rynku pracy na rzecz osób bezrobotnych - Województwo Podlaskie

Opis

efs logo65x45eu-flag68x45

W okresie marzec – maj 2005 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku realizował jako lider partnerski projekt: "PERSPEKTYWA - usługi rynku pracy na rzecz osób bezrobotnych" wraz z 9 Powiatowymi Urzędami Pracy w: Augustowie, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Siemiatyczach, Sokółce, Suwałkach, Zambrowie.

Projekt stanowił odpowiedź na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zorganizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004- 2006 działania 1.3 schematu b.- "Wsparcie otoczenia społecznego osób bezrobotnych". Projekt sfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu społecznego i budżetu państwa. Realizowany był na terenie 11 powiatów województwa podlaskiego na obszarze działania ZDZ oraz partnerskich PUP.

Adresatami projektu były osoby bezrobotne do 24 miesięcy, powyżej 25 roku życia. Jego celem było ułatwienie aktywizacji zawodowej tych osób poprzez dostarczenie im efektywnych form wsparcia w postaci szkoleń zawodowych i pośrednictwa pracy. Przeprowadzono 17 szkoleń w dziesięciu zakresach tematycznych dla 252 osób, absolwenci szkoleń zostali objęcie pośrednictwem pracy.

Poniżej prezentujemy zestawienie zrealizowanych szkoleń w poszczególnych powiatach:

Augustów

 • Szkutnik Laminarz
 • Obsługa ruchu turystycznego z gastronomią i handlem oraz językiem obcym

Białystok

 • Komputerowy pakiet biurowy z elementami języka angielskiego
 • Grafik komputerowy

Bielsk Podlaski

 • Komputerowy pakiet biurowy z elementami języka angielskiego
 • Magazynier z obsługą wózków widłowych

Grajewo

 • Obsługa wózków widłowych Hajnówka
 • Komputerowy pakiet biurowy z elementami języka angielskiego
 • Magazynier z obsługą wózków widłowych

Siemiatycze

 • Bukieciarz
 • Magazynier z obsługą wózków widłowych

Sokółka

 • Opiekun osób starszych z kursem masażu
 • Wikliniarz - plecionkarz

Suwałki

 • Opiekun osób starszych z kursem masażu
 • Komputerowy pakiet biurowy z elementami języka angielskiego

Zambrów

 • Profesjonalny sprzedawca
 • Komputerowy pakiet biurowy z elementami języka angielskiego