Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Z Dobrym Zawodem w dorosłość - programy rozwojowe szkół fryzjerskich w Giżycku i Ełku

 

O projekcie

zestawienie znaków kolorowe

 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.02.2024 – 30.09.2026
realizuje projekt:

Z Dobrym Zawodem w dorosłość - programy rozwojowe szkół fryzjerskich w Giżycku i Ełku
nr FEWM.06.04-IZ.00-0010/23

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 6.4 Edukacja zawodowa

Cel projektu: 

Podniesienie jakości szkolnictwa branżowego odpowiadającego potrzebom regionalnego rynku pracy poprzez uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej i zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Technikach i BS I st. ZDZ w Białymstoku działających w Ełku i Giżycku poprzez wdrożenie programu wsparcia 2 placówek edukacyjnych oraz 120 uczniów (115K i 5M) i 23 nauczycieli (21K i 2M) w okresie od lutego 2024 do września 2026

Projekt skierowany jest do:

- 120 uczniów i uczennic (115K i 5M) szkół:

 • Technikum ZDZ w B-stoku z/s w Ełku kierunek: technik usług fryzjerskich,
 • Branżowej Szkoły Ist. ZDZ w B-stoku z/s w Ełku kierunek: fryzjer,
 • Technikum ZDZ w B-stoku z/s w Giżycku kierunek: technik usług fryzjerskich,

       w tym 71 uczennic i 5 uczniów szkół w Ełku oraz 44 uczennic szkoły w Giżycku.

- 23 nauczycieli i kadry z ww. szkół (21K i 2M) w tym 19K i 2M ze szkół w Ełku oraz 2K ze szkoły w Giżycku.

 

Wartość projektu: 1 830 817,92 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 556 195,23 zł

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

   1. Kursy/szkolenia dla uczniów:

 • Upięcia – klasyka i kreatywność dla 30 uczniów
 • Warsztaty fryzjerskie (Profesjonalna koloryzacja i Nowoczesne techniki strzyżenia) dla 30 uczniów
 • Wizaż i stylizacja dla 40 uczniów
 • Stylizacja rzęs dla 40 uczniów
 • Przedłużanie i zagęszczanie włosów dla 60 uczniów
 • Strzyżenie męskie z barberingiem dla 60 uczniów
 • Staże uczniowskie dla 20 uczniów

   2. Wsparcia prowadzące do kształtowania kompetencji kluczowych dla uczniów:

 • Warsztaty komunikacji interpersonalnej dla 40 uczniów
 • Kurs języka angielskiego – branżowego dla 40 uczniów
 • Zajęcia z przedsiębiorczości  dla 120 uczniów
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki 30 uczniów

   3. Zajęcia dla uczniów przygotowujące m.in. do egzaminów zawodowych

 • Warsztaty graficznego projektowania fryzur dla 60 uczniów
 • Warsztaty plastyczne dla 60 uczniów
 • Udziały w targach fryzjersko - kosmetycznych  dla 120 uczniów

   4. Wsparcia doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów:

 • Warsztaty wzmacniające poczucie własnej wartości  dla 50 uczniów
 • Warsztaty sztuka autoprezentacji dla 50 uczniów
 • Warsztaty doradztwa zawodowego dla 120 uczniów
 • Indywidualne doradztwo zawodowe dla 60 uczniów
 • Grupowe wsparcie psychologiczne dla 120 uczniów
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne – coaching dla 60 uczniów

   5. Wsparcia nauczycieli oraz kadry wspierającej i organizującej proces nauczania w szkołachłfryzjerskich w Ełku i Giżycku

 • Warsztaty graficznego projektowania fryzur dla 2 nauczycieli
 • Warsztaty plastyczne dla nauczycieli dla 2 nauczycieli
 • Kurs Motywowanie i ocenianie uczniów dla 20 nauczycieli
 • Kurs Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla 20 nauczycieli
 • Studia podyplomowe: „Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną dla 1 nauczyciela

   6. Zakupy wyposażenia do pracowni szkół fryzjerskich w Ełku i Giżycku (m. in. carbojacka, golarek, maszynek, trymerów, suszarek do włosów, nożyczek do strzyżenia   na gorąco, mikro kamer trychologicznych, aparatów fotograficznych programu do projektowania fryzur)

 Efekty realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu 120 uczniów i 23 nauczycieli zdobędzie dodatkowe kwalifikacje/kompetencje/umiejętności, doposażone zostaną pracownie fryzjerskie w 2 placówkach edukacyjnych, 2 placówki edukacje wdrożą programy rozwojowe.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

 

Rekrutacja

Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów i nauczycieli pracujących w:

 • Technikum ZDZ w B-stoku z/s w Ełku kierunek: technik usług fryzjerskich,
 • Branżowej Szkoły Ist. ZDZ w B-stoku z/s w Ełku kierunek: fryzjer,
 • Technikum ZDZ w B-stoku z/s w Giżycku kierunek: technik usług fryzjerskich,

 

UWAGA: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami, osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do Punktu rekrutacyjnego:

 • Giżycko, ul. Kopernika 5, tel./fax.87 428-22-16; e-mail: gizycko@zdz.bialystok.pl
 • Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel./fax. 87 620-26-10; e-mail:elk@zdz.bialystok.pl

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne w sekretariatach powyższych szkół oraz poniżej.

->  Regulamin udziału w projekcie

->  Broszura informacyjna - uczniowie

->  Broszura informacyjna - kadra dydaktyczna

->  Formularz zgłoszeniowy - uczniowie

->  Formularz zgłoszeniowy - kadra dydaktyczne