Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Erasmus + (edycja 2023)

PL Dofinansowane przez UE POS

Aktualności

Zapraszamy do rekrutacji na wyjazd na staż uczniów szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego z klas II-V  kształcących się w kierunkach:
- fryzjer
- technik usług fryzjerskich
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej
- technik transportu kolejowego
- kucharz
- mechanik pojazdów samochodowych

Rekrutacja trwa do 20 października 2023r.

Szczegółowe informacje w sekretariatach szkół w Białymstoku, Ełku, Giżycku, Suwałkach, Siemiatyczach i Zambrowie.

 

O projekcie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.06.2023r. do 31.08.2024r.
realizuje projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000117782:

finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, 

który jest elementem realizacji Europejskiej Strategii Umiędzynarodowienia Szkół Zawodowych ZDZ w Białymstoku na lata 2020-2025

  Projekt przyczyni się m.in. do:

  • przygotowania uczniów na krajowy i zagraniczny rynek pracy oraz rozwój kadry dydaktycznej zgodnie z założeniami europejskiej polityki edukacyjnej
  • rozwoju uczniów szkół ZDZ poprzez wzbogacenie kształcenia o zagraniczny staż zawodowy, prowadzący do zwiększenia szans zatrudnienia i wzrost umiejętności zawodowych uczniów
  • rozwoju nauczycieli szkół ZDZ

Grupa docelowa:

Projekt obejmuje wsparciem 30 uczniów kształcących się w zawodach: fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik transportu kolejowego w Technikach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku oraz Szkół Branżowych I stopnia ZDZ w Białymstoku, Semiatyczach i Zambrowie oraz 4 nauczycieli zawodu. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas II, III, IV i V w roku szkolnym 2023/2024.

Oferowane wsparcie:

  • Przygotowanie językowo - kulturowe do stażu zagranicznego (nauka języka angielskiego, 60 - godzinny kurs językowy przed wyjazdem, zakończony zaświadczeniem). Okres realizacji listopad 2023 - styczeń 2024
  • 2-tygodniowy staż w terminie (22.01.2024 – 02.02.2024r.) – praktyki zawodowe w Ostravie (Czechy): w salonach i akademiach fryzjerskich i innych miejscach związanych z branżą fryzjersko – kosmetyczną, drukarniach i firmach zajmujących się grafiką komputerową, przedsiębiorstwach transportu kolejowego, restauracjach i zakłądach mechanicznych.
    Uczestnicy stażu czerpać będą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz ćwiczyć umiejętności komunikacyjne, a także poznawać kulturę i obyczaje Czech i mieszkańców w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Otrzymają potwierdzenie odbytego przygotowania językowo- kulturowego, ocenę stażu oraz dokument Europass Mobilność, punkty ECVET potwierdzające nabyte kwalifikacje i umiejętności, zdobyte doświadczenie.
  • 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych weźmie udział w 1-tygodniowych szkoleniach Job shadowing w szkołach, akademiach w Ostravie.

 

Informacja o przetwarzanych danych dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/erasmus-esc-personal-data