Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Erasmus + (edycja 2022)

PL_Współfinansowane_przez_Unię_Europejską_POS.jpg

 

Rezultaty

 • 29 uczniów z klas II – IV Techników Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku oraz Szkoły Branżowej Ist. ZDZ w Białymstoku kształcących się w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik transportu kolejowego odbyło 2- tygodniowe praktyki zawodowe w firmach w Walencji (Hiszpania). Praktyki zawodowe odbywały się w prestiżowych salonach fryzjerskich, firmach z branży reklamowej, poligraficznej, drukarniach cyfrowych oraz przedsiębiorstwach z sektora transportu kolejowego, gdzie uczniowie mieli możliwość w praktyce sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną i jednocześnie zdobyć nowe doświadczenia, które w przyszłości wykorzystają w pracy zawodowej. Zdobyta podczas realizacji stażu wiedza i doświadczenie będą motywować uczniów do podnoszenia swoich kwalifikacji, inwestowania we własny rozwój, pozwolą kształtować postawy ułatwiające dostosowanie się do zmian na europejskim rynku pracy. Na potwierdzenie zdobytych umiejętności uczniowie otrzymali certyfikat od Partnera oraz został im wydany certyfikat Europass Mobilność, honorowany przez pracodawców w całej Unii Europejskiej.
 • 2 nauczycieli praktycznej nauki fryzjerstwa uczestniczyło w Job - shadowing w instytucjach związanych z kształceniem w zawodzie fryzjer.
 • przed wyjazdem na staż uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w 60-godzinnym kursie z języka hiszpańskiego
 • Poza godzinami stażu i w weekendy uczniowie oraz nauczyciele poznawali kulturę i obyczaje Hiszpanii w trakcie uczestnictwa w wycieczkach: zwiedzanie Walencji, wizyta w Oceanarium wraz z pokazem delfinów, Muzeum Las Fallas,   Bioparku w Walencji, spacer dawnym korytem rzeki Turia, wizyta na plaży Malvarosa

Zapraszamy do obejrzenia relacji foto

 

Aktualności

Zapraszamy uczniów szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego z klas II-IV kształcących się w kierunkach:
- fryzjer,
- technik usług fryzjerskich,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
- technik transportu kolejowego.

Rekrutacja trwa do 7 października 2022r.

Szczegółowe informacje w sekretariatach szkół w Białymstoku, Ełku, Giżycku i Suwałkach.

 

O projekcie

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie 01.06.2022r. do 31.08.2023r.
realizuje projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000063050:

finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność Edukacyjna, 

który jest elementem realizacji Europejskiej Strategii Umiędzynarodowienia Szkół Zawodowych ZDZ w Białymstoku na lata 2020-2025

 

 

Projekt przyczyni się m.in. do:

 • przygotowania uczniów na krajowy i zagraniczny rynek pracy oraz rozwój kadry dydaktycznej zgodnie z założeniami europejskiej polityki edukacyjnej
 • rozwoju uczniów szkół ZDZ poprzez wzbogacenie kształcenia o zagraniczny staż zawodowy, prowadzący do zwiększenia szans zatrudnienia i wzrost umiejętności zawodowych uczniów
 • rozwoju nauczycieli szkół ZDZ

Grupa docelowa:

Projekt obejmuje wsparciem 30 uczniów kształcących się w zawodach: fryzjer, technik usług fryzjerskich, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik transportu kolejowego w Technikach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku oraz Szkole Branżowej I stopnia ZDZ oraz 4 nauczycieli zawodu. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas II, III i IV w roku szkolnym 2020/2021.

Oferowane wsparcie:

 • Przygotowanie językowo - kulturowe do stażu zagranicznego (nauka języka angielskiego/hiszpańskiego, kultury i zwyczajów, 60 - godzinny kurs językowy przed wyjazdem, zakończony zaświadczeniem). Okres realizacji październik - grudzień 2022
 • 2-tygodniowy staż w terminie (22.01.2023 – 05.02.2023r.) – praktyki zawodowe w Walencji (Hiszpania): w salonach i akademiach fryzjerskich i innych miejscach związanych z branżą fryzjersko – kosmetyczną, drukarniach i firmach zajmujących się grafiką komputerową, przedsiębiorstwach transportu kolejowego  
  Uczestnicy stażu czerpać będą wiedzę i umiejętności zawodowe oraz ćwiczyć umiejętności komunikacyjne, a także poznawać kulturę i obyczaje Hiszpanii i mieszkańców w trakcie uczestnictwa w wycieczkach. Otrzymają potwierdzenie odbytego przygotowania językowo- kulturowego, ocenę stażu oraz dokument Europass Mobilność, punkty ECVET potwierdzające nabyte kwalifikacje i umiejętności, zdobyte doświadczenie.
 • 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych weźmie udział w 1-tygodniowych szkoleniach Job shadowing w szkołach, akademiach w Walencji.