Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszczącego szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

 

O projekcie

Modernizacja loga

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku w okresie okresie 28.12.2023 – 31.12.2026
realizuje projekt:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszczącego szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

w ramach
Priorytetu II Region przyjazny środowisku
Działanie 2.1 Efektywność energetyczna
Typ projektu: 1 Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej
programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

 

CEL NADRZĘDNY INWESTYCJI:

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej mieszczącego Szkoły ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77 poprzez docieplenie, wymianę stolarki okiennej i drzwi, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizację oświetlenia wewnętrznego do XII 2026 r.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Ograniczenie zapotrzebowania na energię poprzez modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku użyteczności publicznej mieszczącym Szkoły ZDZ do XII 2025r.
  2. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynku użyteczności publicznej mieszczącym Szkoły ZDZ poprzez montaż odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznej do IX 2026r.
  3. Zmniejszenie strat ciepła poprzez ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwi w zielonym budynku Szkół ZDZ do XII 2025r.
  4. Podniesienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej mieszczącym Szkoły ZDZ w Białymstoku do XII 2026r.
  5. Podniesienie świadomości i wiedzy uczniów, mieszkańców, przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE do XII 2026r.
  6. Wdrożenie rozwiązań adaptacyjnych z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, naturalnych pochłaniaczy gazów cieplarnianych i działań opartych na przyrodzie na terenie budynku użyteczności publicznej mieszczącego Szkoły ZDZ w Białymstoku do XII 2026r.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące prace:

  • zakres prac inwestycyjnych: docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwi, modernizacja oświetlenia wewnętrznego, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.
  • pozostałe prace: promocji, doradztwa i podnoszenia świadomości i wiedzy mieszkańców, przedsiębiorców i władz lokalnych w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE.

Odbiorcami projektu będą głównie mieszkańcy Białegostoku, powiatu białostockiego oraz gmin ościennych, w tym uczniowie i nauczyciele Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku oraz Branżowej Szkoły I stopnia ZDZ w Białymstoku, a także lokalni przedsiębiorcy i rodzice.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie  #FunduszeNaZmiany

 

Wartość projektu: 1 932 013,91

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 642 211,82