Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Wyższe Kwalifikacje - Większe Możliwości - kompleksowy program wsparcia osób pracujących

Harmonogramy szkoleń:

 

Pośrednictwo pracy:

 

Harmonogramy szkoleń zlecanych: