Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Projekty

Kwalifikacje - Doświadczenie - Praca - aktywizacja zawodowa osób biernych zawodowo po 30 roku życia

Harmonogramy szkoleń:

 

Pośrednictwo pracy:

 

Harmonogramy staży:

 

Harmonogramy szkoleń zlecanych: