Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

O firmie

Agencja Zatrudnienia

ZDZ w Białymstoku jest wyspecjalizowaną instytucją rynku pracy. Posiadamy certyfikat Marszałka Województwa Podlaskiego nr 31 jako agencja zatrudnienia.

Główne zadania Agencji Zatrudnienia ZDZ to:

  • Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach.
  • Pozyskiwanie ofert pracy.
  • Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach w związku ze zgłoszoną ofertą.
  • Informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.
  • Inicjowanie i organizowanie kontraktów bezrobotnym i poszukujących pracy z pracodawcami.

Zapraszamy zainteresowanych pracą i pracodawców!

Oferty pracy można przesłać na adres e-mail bialystok@zdz.bialystok.pl lub faksem pod numer: 85 6672517.