Technik Administracji. Rozpoczynamy 23.02.2019!

zaoczneA5t 11Zapisy już trwają!

 

Czytaj więcej http://zambrow.zdz.bialystok.pl/szkola/aktualnosci-szkoly/156-nowy-kierunek-ksztalcenia.html