Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Organizacja zajęć w szkołach zocznych

wykrzyknik Ważne: 1. Zmiana w harmonogramie zjazdów semestrze IV liceum zaocznego

Zajęcia dn. 10.06.2018r. nie odbędą się.

2. Zmiana w harmonogramie zjazdów semestrów szkoły policealnej.

Wprowadzono dodatkowy zjazd w dn. 19.05.2018r. (sem. I rach. i IV adm.) i 20.05.2018r. (sem.II adm). Zrezygnowano z części zjazdów w czerwcu.

3. Rozpisano egzaminy semestralne.

Sprawdź szczegóły.

 

 

 

Czytaj więcej http://zambrow.zdz.bialystok.pl/szkola/aktualnosci-szkoly/286-organizacja-zajec-w-szkolach-zocznych.html