Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

NOWE KWALIFIKACJE - rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych

"NOWE KWALIFIKACJE - rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych"

Kurs kwalifikacyjny pn. " Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych"

CEL: podniesienie  i nabycie kwalifikacji zawodowych przez dorosłych z powiatu węgorzewskiego .

Projekt skierowany jest do:

osób dorosłych, 

w wieku powyzej 30 roku życia,

osoby bezrobotne i niepracujace,

osoby pracujace.

Szczegółowe informacje :osobiście w sekretariacie  w godz. 800 1600 od poniedziałku do piatku

OKZ Węgorzewo

ul. Teatralna 5

tel 87 4272023

mail: wegorzewo@zdz.bialystok.pl

www.zdz.bialystok.pl

 

Czytaj więcej http://wegorzewo.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/209-nowe-kwalifikacje-rozwoj-kompetencji-i-kwalifikacji-osob-doroslych.html