Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

STAŻ ZA GRANICĄ

image

REKRUTACJA:- maj-czerwiec 2016

- wiek 18-25 lat

- zamieszkuja woj. podlaskie lub warmińsko - mazurskie,

- nie pracują, nie kształca się ani nie szkolą,

- są bezrobotne od min.6 miesiecy,

- są gotowe do wyjazdu za granicę

PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW: kursy językowe, Coaching indywidualny, warsztaty psychologiczne, spotkania integracyjne z mentorem

POBYT ZA GRANICĄ: 2 miesieczne staże w firmach za granicą (Szwecja, Portugalia, Hiszpania), kurs językowy,zajecia kulturowew weekendy, opieka mentorska

WSPARCIE PO POWROCIE: szkolenia zawodowe po powrocie,spotkania z mentorem.

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE: stypendia szkoleniowe, zwrot kosztu dojazdu, zapewniona podróz, zakwaterowanie, wyzywienie i kieszonkowe w trakcie stażu.

UDZIAŁ W PROJEKCIE; bezpłatny, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, ciekawe i atrakcyjne warsztaty i szkolenia zawodowe,

 Szczegółowe informacje oraz formularze do pobrania :

- w OŚRODKU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO - ul. Teatralna 5, 11-600 Węgorzewo

                                                                              tel. 87,4272023, 87 4272036

lub na stronie: www.zdz.bialystok.pl

 

Czytaj więcej http://wegorzewo.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/189-staz-za-granica.html