Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Wyniki rekrutacji do projektu- lista rankingowa

image Informujemy, że wszystkie osoby z powiatu węgorzewskego, które złożyły Formularze zgłoszeniowe"Dotacje na Start- kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - II edycja" i przeszły II etap rekrutacji zostały zakwalifikowane do tego projektu.

Lista rankingowa po II etapie rekrutacji

 

Serdecznie gratulujemy kolejnego sukcesu :)

 

Realizacja projektu zakłada jeszcze:

1. Udział w szkoleniu "ABC przesiębiorczości" 30 godz. - planowany okres realizacji: 28.11. - 11.12.

2. Indywidualne doradztwo biznesowe w zakresie przygotowanie biznesplanu 8godz./osobę.

3. Specjalistyczne doradztwo grupowe 16godz. w zakresie przygotowania Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego.

4. Składanie wniosków o przyznanie dotacji wraz z biznesplanem.

5. Ocena wniosków i przyznanie dotacji.

6. Specjalistyczne wsparcie doradcze po założeniu działalności gospodarczej.

 

Zachęcamy kolejne osoby do uczestnictwa w projekcie, są wolne miejsca i można starać się o środki na uruchomienie działalności gospodarczej. 

 

Więcej informacji o dotacjach na stronie ZDZ BIALYSTOK. 

 

Można również skorzystać z doradztwa w biurze OKZ Węgorzewo ul. B. Prusa 8 lub tel. 87 427 20 23

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej http://wegorzewo.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/250-wyniki-rekrutacji-do-projektu-lista-rankingowa.html