Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

KURS KIEROWNIK WYCIECZEK

image

KURS KIEROWNIK WYCIECZEK

Zapraszamy do zdobycia uprawnień kierownika

potrzebnych przy organizacji wycieczek szkolnych.

 

Szkolenie rozpocznie się 31.08.2016r.

 

KURS KIEROWNIK WYCIECZEK

 

Prawie połowa wakacji za nami, czyli rok szkolny co raz bliżej. Właśnie teraz warto ukończyć kurs, którego celem jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika wycieczki szkolnej.

 

Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:
  1. Opracowuje program i harmonogram wycieczki lub imprezy.
  2. Opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.
  3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
  4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
  5. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy.
  6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.
  7. Organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników.
  8. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.
  9. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy.
  10. Dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.
 
Cel kursu:
Przygotowanie nauczycieli lub innych osób pełnoletnich do zadań związanych z organizacją i prowadzeniem wycieczek szkolnych dla dzieci młodzieży
 
Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu kursu słuchacze uzyskują przygotowanie do zadań związanych z organizacją i prowadzeniem wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży.
 
 

Cena kursu jest uzależniona od liczby uczestników w grupie.

 

Uwaga: kurs rozpocznie się przy zebraniu się grupy minimum10 osobowej.

 
 
image

 Informacje i zapisy

  Telefon:  85- 711-22-57

    Email:     sokolka@zdz.bialystok.pl

   Adres:    16-100 Sokółka, Grodzieńska 76

                                                                                    

   Serdecznie zapraszamy!

 

Czytaj więcej http://sokolka.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/221-kurs-kierownik-wycieczek.html