Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Bądź aktywny - Projekt ZDZ

image Serdecznie zapraszamy osoby do 29 roku życia bierne zawodowo do wzięcia udziału w nowym projekcie realizowanym przez Zakład Doskonalenia Zaodowego w Białymstoku, Ośrodek w Sokółce.

Projekt pn.  BĄDŹ AKTYWNY

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Oś Priorytetowa – Osoby młode na rynku pracy. Działanie: 1.2 -  Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej http://sokolka.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/220-badz-aktywny-projekt-zdz.html