Bony na szkolenie- dofinansowanie do 88% wartości całego kursu!

imagePowiat Sokólski w partnerstwie z Miastem Białystok, Powiatem Białostockim oraz Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” Sp. z o.o. reaizuje projekt pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 3.2.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 
 

 

Czytaj więcej http://sokolka.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/256-bony-na-szkolenie-dofinansowanie-do-88-wartosci-calego-kursu.html