Wsparcie na starcie-szkolenia, doradztwo i dotacje dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

image Projekt skierowany jest do 60 osób  w wieku 30+ zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do CEIDG/KRS/prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących powiaty: gołdapski, olecki, ełcki przy czym 31 osób (16 kobiet i15 mężczyzn) będą to osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz 29osób (16 kobiet i 13 mężczyzn) nieaktywne/bierne zawodowo i jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku tj. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach

Pozyskaj dotację do 23 365,00 zł i załóż własną firmę!!!

Termin skaładania dokumentów rekrutacyjnych od 26.09.2016 do 07.10.2016

Czytaj więcej http://goldap.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/198-wsparcie-na-starcie-szkolenia-doradztwo-i-dotacje-dla-osob-zamierzajacych-rozpoczac-dzialalnosc-gospodarcza.html