„Twój Cel-PRACA - kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego”

zdjęcie Praca

 

 Celem szkolenia jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 30-49 lat zamieszkujących subregion ełcki, prowadząca do znalezienia zatrudnienia

 

 
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Czytaj więcej http://goldap.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/206-twoj-cel-praca-kompleksowy-program-aktywizacji-osob-bezrobotnych-z-subregionu-elckiego.html