Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Fundusze Unijne na aktywizację zawodową - spotkanie w Ełku

projekty zdzLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Unijne na aktywizację zawodową”

Spotkanie adresowane jest osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, zagrożonych zwolnieniem z pracy, chcących podnieść kwalifikacje zawodowe.

Program spotkania

Termin: 29 września 2017 r. w godzinach  10.00- 12.40, Ełk

MiejsceEŁK, Park Naukowo-Technologiczny, ul. Podmiejska 5

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest:

  • przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Ełku lpielk@warmia.mazury.pl do 22 września 2017 r. godz. 14:00.
  • potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Program spotkania

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku. Podczas spotkania zostaną omówione projekty realizowane przez ZDZ w Białymstoku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Więcej informacji

Lokalny Punkt Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ełku:
tel. 87 610 07 77, 87 734 11 10/09, email:
lpielk@warmia.mazury.pl