Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Szerokie Horyzonty - nowy projekt ZDZ - rekrutacja trwa

image Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Bielsku Podlaskim prowadzi rekrutację do projektu:

 „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa

na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”.

 Wyjedź na staż do Hiszpanii, Portugalii lub Szwecji
i zdobądź międzynarodowe doświadczenie!
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 Kto może być uczestnikiem projektu?

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:

 • w chwili przystąpienia do projektu są w wieku 18-35 lat
 • zamieszkują na terenie woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (podregion ełcki)
 • łącznie spełniają trzy warunki, czyli: nie pracują (tj. osoby bierne zawodowo), nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolą się(tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). 

             UWAGA!!! Studenci studiów zaocznych i słuchacze szkół zaocznych mogą uczestniczyć w projekcie.

 • są nieprzerwalnie bezrobotne (niekoniecznie zarejestrowane w PUP) od min. 6 miesięcy - osoby w wieku do 25 r.ż. i min. 12 miesięcy - osoby powyżej 25r.ż
 • miały kontakt z branżą: gastronomiczną i hotelarską, fryzjerską i kosmetyczną lub opieki nad osobami zależnymi w dowolnej formie (szkoła, kursy, praktyka, staż, wolontariat itp.)
 • są gotowe do wyjazdu za granicę na 2-miesięczny staż do podjęcia pracy lub chcą wrócić do systemu edukacji.
          UWAGA!!! Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji mogą otrzymać osoby z terenów wiejskich oraz osoby z wykształceniem:
           niepełnym   podstawowym,   podstawowym, gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym.

 

W ramach projektu oferujemy:

 • 2 - miesięczny staż zawodowy w Hiszpanii, Portugalii lub Szwecji
 • kurs językowy przed wyjazdem i w trakcie trwania wyjazdu
 • indywidualne szkolenia zawodowe w przedsiębiorstwach
 • wsparcie i opiekę mentora/opiekunów
 • udział w warsztatach i coaching indywidualny
 • organizację i pokrycie kosztów stażu zagranicznego, w tym: miejsca stażu, transport, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe, udział w zajęciach kulturowych - zwiedzanie
 • stypendia szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE 

Czytaj więcej http://bielsk.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/200-szerokie-horyzonty-nowy-projekt-zdz-rekrutacja-trwa.html