Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

image Bielski Ośrodek ZDZ przyjmuje zgłoszenia na:

Kurs pedagogiczny dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia

Celem kursu jest nabycie kompetencji pedagogicznych oraz opanowanie praktycznych metod nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia. Zagadnienia zostaną wyłożone w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez doświadczonych wykładowców.

Wymóg powyższy wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Kurs obejmuje 70 godzin zajęć dydaktycznych oraz 10 godzin praktyki metodycznej. W ramach kursu realizowane będą następujące przedmioty:

  •     metodyka, w tym metodyka nauczania bhp
  •     praktyka metodyczna
  •     wybrane zagadnienia z pedagogiki
  •     zagadnienia psychologii i psychologii pracy

Korzyści z ukończenia kursu:

Uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych, jak również do przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP dla pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warunki uczestnictwa:

Wykształcenie minimum średnie, średnie wykształcenie techniczne lub tytuł mistrza w rzemiośle.

Koszt kursu: 750,00 zł. Kurs zostanie uruchomiony prze zebraniu się minimum 8-osobowej grupy.

Harmonogram zajęć zostanie dopasowanych do możliwości uczestników kursu.

 Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

 

Czytaj więcej http://bielsk.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/198-kurs-pedagogiczny-dla-wykladowcow-pozaszkolnych-form-ksztalcenia.html