Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Bielimage ski Ośrodek ZDZ prowadzi zapisy na kurs:

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

 

Zapraszamy wszystkie chętne osoby, które chcą zdobyć nowe umiejętności i tym samym zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy.

 Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco. Liczba miejsc ograniczona.

  W ramach kursu realizowane bądą następujące zagadnienia (pełna księgowość):

 • Rozrachunki i roszczenia
 • Zasady rachunkowości
 • Obrót materiałowo-towarowy
 • Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne aktywa
 • Aktywa trwałe
 • Inwentaryzacja
 • Koszty i przychody
 • Kapitał, fundusze i wynik finansowy
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Wybrane zagadnienia z systemu podatkowego
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu płac

Czas trwania kursu: 60 godzin dydaktycznych

Koszt kursu:700 zł

Szczegółowe INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Czytaj więcej http://bielsk.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/158-kurs-finanse-i-rachunkowosc.html