Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Szkolenie dla osób sprzedających środki ochrony roślin

image

Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

 

podstawowe 11-13.03.2016 r.

uzupełniające 19.03.2016 r.

 

 

Sprzedajesz środki ochrony roślin?Sprawdź czy Twoi pracownicy posiadają aktualne uprawnienia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2015 poz. 455), osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy są zobowiązane ukończyć szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin - 24 godz. dydaktyczne    W DNIACH: 11-13.03.2016 r.    CENA: 400 zł

Szkolenie uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin - 7 godz. dydaktycznych    W DNIU: 19.03.2016r.    CENA: 250 zł

UWAGA: Szkolenie rozpocznie się przy zgłoszeniu min. 6 osób. Zastrzegamy sobie prawo przesunięcia planowanego terminu szkolenia w przypadku zgłoszenia mniejszej niż planowana liczby uczestników.

CEL: Absolwenci kursu po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają zaświadczenie uprawniające do sprzedaży i doradzania w zakresie środków ochrony roślin.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat.

Szczegółowe INFORMACJE I ZAPISY:

Czytaj więcej http://bielsk.zdz.bialystok.pl/aktualnosci/190-szkolenie-dla-osob-sprzedajacych-srodki-ochrony-roslin.html