Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Kurs Kadry i płace Białystok

calculator 1818 960 720Zapraszamy na kurs ONLINE Kadry i płace

Termin: wrzesień 2021

Miejsce: ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77

Czas trwania kursu: 128 godzin

Cena: 2400,00 zł

Zapisy: 85 675 13 89

 

Na kursie nauczysz się:

-stosować przepisy prawa dotyczące spraw kadrowych, płacowych, emerytalno-rentowych;

-prowadzić dokumentację dotyczącą rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników;

-sporządzać dokumenty w sprawach emerytalno-rentowych pracowników;

-obliczać wynagrodzenia według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów;

- obliczać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym;

-sporządzać listy płac;

-sporządzać deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;

-sporządzać deklaracje i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;

-obliczać i interpretować wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń;

-korzystać z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo- płacowych,  

 ubezpieczeniowych i  podatkowych.

 

Nasze atuty:

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna;
- dogodne godziny zajęć dopasowane do kursantów (zajęcia w trybie weekendowym)

- liczne zajęcia praktyczne poparte przykładami z życia,

- zajęcia z wykorzystaniem oprogramowania komputerowgo;
- możliwość rozłożenia płatności na raty;

 

IMG 3873

Informacje i zgłoszenia:

 

ZDZ Białystok

ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok

Anna Niczyporuk tel. 85 675 13 89

mail: a.niczyporuk@zdz.bialystok.pl