Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Strona główna

Bon na szkolenie - dofinansowanie 90% wartości kursu!

Bon na szkoleniePowiat augustowski realizuje projekt zintegrowany pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 .
 
W ramach ww. projektu realizowane będą Bony szkoleniowe do wysokości:
  • maksymalnie 9 tysięcy złotych/osobę (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy/studia podyplomowe do łącznej kwoty 9 tysięcy złotych dofinansowania), do wyboru spośród:
1. szkolenia i kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
2. szkolenia i kursy w zakresie języków obcych
  • maksymalnie 15 tysięcy złotych/osobę (można otrzymać kilka bonów na poszczególne kursy do łącznej kwoty 15 tysięcy złotych dofinansowania) do wykorzystania na:
1. kwalifikacyjne kursy zawodowe
2. kursy umiejętności zawodowych
 

Dofinansowanie 90% wartości kształcenia!

 1. Dla kogo takie szkolenia?

Kluczowe grupy docelowe uczestników, do których skierowany jest projekt to:

  • Osoby o niskich kwalifikacjach (nie wyższych niż poziom 3 według kwalifikacji ISCED, czyli wykształcenie nie wyższe niż średnie),
  • Osoby w wieku 50+
  • Osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich

Osoby z ww. grup docelowych będą traktowane priorytetowo.

Więcej informacji na stronie: www.bonnaszkolenie.pl

2. Gdzie znaleźć interesujące mnie szkolenie?

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Augustowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku oferuje w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) szeroki wachlarz szkoleń językowych, informatycznych oraz kursów umiejętności zawodowych, które mogą być dofinansowane ze środków projektu.

wejdź na stronę: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

 3. Jak wyszukać szkolenia oferowane w BUR przez augustowski Ośrodek ZDZ:

Nasze szkolenia znajdziesz Tutaj

4. Jak skorzystać z dofinansowanych szkoleń zamieszczonych w Bazie Usług Rozwojowych?

Aby skorzystać z dofinansowanych szkoleń należy zgłosić się do Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego Powiatu Augustowskiego  mieszczącym się przy ul. Śródmieście 31, tel: (87) 610 09 01 lub  tel.kom. 516 096 085. Godziny pracy Centrum są ruchome i dostosowane do klienta. Tam należy wypełnić odpowiednie dokumenty, tj.: m.in. formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa, etc.

 

 

                     

 


Czytaj więcej na Augustów