Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Aktualności

Przedświąteczny "egzamin" naszych kosmetyczek

01 Z wielką przyjemnością i radością przedświąteczną zamieszczamy kilka zdjęć z wizyty słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach ćwiczeń praktycznych nasze słuchaczki z kierunku Technik Usług Kosmetycznych  Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Bielsku...

CZYTAJ WIĘCEJ

Drwal - operator pilarki

drewal Serdecznie zapraszamy na

 kurs "drwal - operator pilarki"

 Termin rozpoczecia szkolenia: 13 maja 2019r.

 Miejsce szkolenia: Ośrodek Kształcenia Zawodowego  w Węgorzewie ul. B. Prusa 8

 

Z A P R A S Z A M Y

 

 Program szkolenia:

1. wiadomości ogólne

2. zasady pracy pilarką do prac...

CZYTAJ WIĘCEJ

Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych.

wózki jezdniowe

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie organizacyjne z zakresu "Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych".

Zakres tematyczny szkolenia z obsługi wózków obejmuje:

typy stosowanych wózków jezdniowych, budowę wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, wiadomości o dozorze technicznym i praktyczną naukę jazdy.

Czas trwania kursu obsługi wózków jezdniowych:

35 godz.

Termin realizacji kursu na operatora wózków jezdniowych:

kwiecień 2020r.

Cena kursu obsługi wózków jezdniowych OBEJMUJE:

  • zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzone zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego,
  • profesjonalną kadrę dydaktyczną,
  • materiały dydaktyczne,
  • poczęstunek w trakcie zajęć teoretycznych (bufet kawowy).

Dodatkowo po zakończeniu kursu organizujemy:

  • egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego (184,43 zł),


Czytaj więcej na Augustów


CZYTAJ WIĘCEJ

Kurs stylizacji paznokci

nails 865082 1920 Zadbane dłonie to wizerunek kobiety. Część z nas stara się sama w domu sprawić, aby wyglądały zdrowo i ładnie.

Jednak nie każda wie, jakie są sposoby i metody malowania paznokci. Jak prawidłowo wykonać manicure tradycyjny? W jaki sposób można przedłużyć...

CZYTAJ WIĘCEJ

TWÓJ CEL - PRACA

twoj celTWÓJ CEL - PRACA Projekt „Twój Cel-PRACA

- kompleksowy program aktywizacji

osób bezrobotnych z subregionu ełckiego” 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 30-49 lat zamieszkujących subregion ełcki, prowadząca do znalezienia zatrudnienia poprzez...

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowe kwalifikacje - Nowe perspektywy - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia

Page1 001

TWÓJ CEL - PRACA

Całkowita wartość projektu wynosi 991 628,21 zł w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego - 842 883,97 zł.

 

„Nowe kwalifikacje - Nowe perspektywy - kompleksowy program aktywizacji osób po 30 roku życia” 

Celem projektu jest: aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 56 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i 34 osób pracujących, w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących powiat giżycki, piski, węgorzewski, której rezultatem będzie uzyskanie zatrudnienia przez minimum 28 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo oraz poprawa warunków zatrudnienia przez minimum 11 osób pracujących do VI2020.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby które:

- ukończyły 30 lat,

- zamieszkują powiat piski, giżycki lub węgorzewski

- pozostają bez pracy: bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo lub

- pracują i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.spełniają jeden z poniższych warunków: 

  1. ich miesięczne zarobki nie przekraczają kwoty płacy minimalnej lub zamieszkują w gospodarstywie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają kwoty 528 zł brutto lub
  2. są zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu nie przekroczyły kwoty płacy minimalnej.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z grupy docelowej, poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

• Indywidualne doradztwo (2 godz./os.) – mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań,• Indywidualne poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne (3 godz./os.) – mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej,• Warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”,• Wsparcie psychologiczne (do 10 godz./os.)• Pośrednictwo pracy (do 2 godz./os.),• Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb i predyspozycji uczestników projektu (śr. 120 godzin / osoba),• 3 - miesięczne staże u lokalnych przedsiębiorców (tylko dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych).

oraz wsparcie towarzyszące:•  dla wszystkich uczestników: Stypendium szkoleniowe – 8,69 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu zawodowym• Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże• Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie realizacji szkoleń zawodowych i staży• Stypendia stażowe – 1 017,40 zł netto miesięcznie (tylko dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych.

 

Dodatkowe informacje w OKZ w Piszu, ul. Rybacka 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 17.00. Zapraszamy !!!

Czytaj więcej http://zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1080-nowe-kwalifikacje-nowe-perspektywy-kompleksowy-program-aktywizacji-osob-po-30-roku-zycia.html

MŁODZI I AKTYWNI

ulotkamlodzi

MŁODZI I AKTYWNI MŁODZI I AKTYWNI

kompleksowe wsparcie osób biernych zawodowo

do 29 roku życia - II Edycja

Celem projektu jest zniwelowanie barier skutecznej integracji z rynkiem pracy u osób biernych zawodowo lub bezrobotnych w wieku 15-29 lat, poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia w postaci wsparcia...

CZYTAJ WIĘCEJ

Kurs Kadry i płace Białystok

calculator 1818 960 720Zapraszamy na kurs ONLINE Kadry i płace

Termin: wrzesień 2021

Miejsce: ZDZ Białystok, ul. Sienkiewicza 77

Czas trwania kursu: 128 godzin

Cena: 2400,00 zł

Zapisy: 85 675 13 89

CZYTAJ WIĘCEJ