Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkoły

Informacje dla słuchaczy

SZKOŁA POLICEALNA - TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

  • Strona tytułowa pracy zaliczeniowej
  • Termin oddania prac semestralnych: 09.12.2017r.
    Egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, sem. III 
    Kwalifikacja A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
    Część praktyczna 10 stycznia 2018r. godz. 13.00 (czas trwania 120min.)
    Część pisemna 11 stycznia 2018r. godz. 12.00 (test, czas trwania 60min.)

Liceum Ogólnokształcące Zaoczne

Znajdź Szkołę lub ośrodek