Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Szkoły

Harmonogram zjazdów szkół zaocznych

Harmonogram zjazdów
Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego
w roku szkolnym 2017/2018 
(sesja zimowa)

1

09 – 10.09. 2017r.

2

23 – 24.09.2017r.

3

07 – 08.10. 2017r.

4

21 – 22.10. 2017r.

5

04 – 05.11. 2017r.

6

18 – 19.11. 2017r.

7

02 – 03.12. 2017r.

8

09 – 10.12.2017r.

9 

13 – 14.01.2018r.

od 02.12.2017r.   sesja egzaminacyjna
Ferie zimowe od 22 stycznia do 2 lutego 2018r.

Harmonogram zjazdów  Szkoły Policealnej
w roku szkolnym 2017/2018 (sesja zimowa)

semestr I technik usług kosmetycznych

1

09 – 10.09. 2017r.

2

16 – 17.09. 2017r.

3

07 – 08.10. 2017r.

4

14 – 15.10. 2017r.

5

28– 29.10. 2017r.

6

18 – 19.11. 2017r.

7

25 – 26.11. 2017r.

8

02 – 03.12. 2017r.

9 

09 – 10.12. 2017r.

10

13-14.01.2018r.

od 02.12. 2017r.   sesja egzaminacyjna
Ferie zimowe od 22 stycznia do 02 lutego 2018r.

Harmonogram zjazdów  Szkoły Policealnej
w roku szkolnym 2016/2017 (sesja zimowa)

semestr III technik usług kosmetycznych

1

10.09. 2017r.

2

16 – 17.09. 2017r.

3

07 – 08.10. 2017r.

4

14 – 15.10. 2017r.

5

28– 29.10. 2017r.

6

18 – 19.11. 2017r.

7

25 – 26.11. 2017r.

8

02 – 03.12. 2017r.

9

09 – 10.12. 2017r.

10

13-14.01.2018r.

 

 

od 02.12. 2017r.   sesja egzaminacyjna
Ferie zimowe od 22 stycznia do 02 lutego 2018r.

Harmonogram zjazdów  Fryzjerskiej Szkoły Zaocznej  

1

09-10.09. 2017r.

2

16 – 17.09. 2017r.

3

23 – 24.09. 2017r.

4

07 – 08.10. 2017r.

5

21– 22.10. 2017r.

6

28 – 29.10. 2017r.

7

04 – 05.11. 2017r.

8

18 – 19.11. 2017r.

9

02 – 03.12. 2017r.

10

09-10.12.2017r.

11

 13-14.01.2018r.
12 20.01.2018r.
>

Znajdź Szkołę lub ośrodek