Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

80 % dofinansowania szkoleń dla pracowników - tylko do 30.03.2018

spawaczka

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Dofinansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim.

Nabór wniosków trwa od 9  do 30 marca 2018 r.


Z dofinansowania skorzystać mogą: mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracownicy. 

Możliwe poziomy dofinansowania:

dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika):
do 5 000 PLN
do 80% kosztów usługi rozwojowej
na osobę do 10 000 PLN
na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN

Wysokość dofinansownia może wynieść aż 80% kosztów poniesionych na szkolenia.

Szczegóły i dokumenty do złożenia wniosku na stronie WUP.  

Aby szkolenie mogło być dofinansowane musi zostać wybrane z Bazy Usług Rozwojowych.


Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Białymstoku oferuje szkolenia, na które można uzyskać dofinansowanie, m.in:

- kursy spawalnicze,

- egzaminy elektroenergetyczne,

- kurs obsługi wózków jezdniowych,

- kurs obsługi suwnic.

ZDZ w Bazie Usług Rozwojowych: oferta BUR  

Pobierz pełną ofertę: ZDZ_Oferta_kursów_2018.pdf

Możemy również dostosować ofertę do Państwa potrzeb i zamieścić w bazie usług rozwojowych szkolenie zamknięte, adresowane wyłącznie dla Państwa Firmy.


Kontakt w sprawie dofinansowania:

OKZ ZDZ Białystok, ul. SIenkiewicza 77, 85 675 25 17, k.janicka@zdz.bialystok.pl.

Znajdź Szkołę lub ośrodek