Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Wakacje na stażu w Portugalii !!!

Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza do udziału w projekcie

dofinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

 „Szerokie horyzonty – mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”

 LisbonaKto może uczestniczyć w projekcie?

  Zapraszamy do projektu osoby w wieku 18-35 lat, które:

  - nie uczą się w trybie stacjonarnym oraz są bezrobotne 6 lub 12      

     miesięcy

  - mieszkają w województwie podlaskim

Co oferujemy?

Oferujemy staże za granicą w Lizbonie w Portugalii, szkolenia językowe, zawodowe i wsparcie doradcze. Udział w projekcie jest  BEZPŁATNY.

UWAGA!!! ZOSTAŁO 6 OSTATNICH MIEJSC

NA WYJAZD DO PORTUGALII !!!

TERMIN: LIPIEC - SIERPIEŃ 2017

To mogą być najlepsze wakacje w Twoim życiu!

 


Jak będzie przebiegała realizacja projektu?

1. Przygotowanie uczestników do wyjazdu na staż:

- kurs językowy

- spotkania z mentorem

  i warsztaty

 

2. Pobyt uczestników za granicą

 

- 60-dniowe staże w zagranicznych firmach  w Lizbonie w Portugalii

- na miejscu: kurs językowy, zajęcia kulturowe, opieka mentorska

 

3. Wsparcie po powrocie

- Indywidualne szkolenia zawodowe u lokalnych przedsiębiorców

- Warsztaty „Komunikacja interpersonalna”

 

Dodatkowo zapewniamy:

  • Stypendia szkoleniowe (na szkoleniach i kursie językowym) - 4zł brutto za godzinę
  • Zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
  • Podróż samolotem, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe w trakcie stażu zagranicznego.

ZAPRASZAMY!!!


Informacje i zapisy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Sienkiewicza 77, Białystok

www.zdz.bialystok.pl/projekty

tel. 85 675 13 89, e-mail: bialystok@zdz.bialystok.pl


Znajdź Szkołę lub ośrodek