Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - ostatnia szansa na 3 letnią szkołę przed zmianą przepisów

zaoczneLiceum Ogólnokształcące Zaoczne ZDZ w Białymstoku

- 3-letnia szkoła zaoczna na podbudowie gimnazjum

Ostatnia szansa na 3 letnią szkołę przed zmianą przepisów!!!

START WRZESIEŃ 2018 !!!!

 

Szkoła w centrum Białegostoku przy ul. Sienkiewicza 77

Nauka w naszej szkole trwa trzy lata – sześć semestrów. System nauki jest zaoczny, słuchacze spotykają się na sobotnio – niedzielnych zjazdach, które odbywają się co dwa tygodnie.
Zajęcia z poszczególnych przedmiotów mają formę konsultacji. 
Promocję na kolejny semestr słuchacz otrzymuje po napisaniu prac semestralnych i pozytywnym zdaniu egzaminów z przedmiotów nauczanych w danym semestrze.

Atuty naszego Liceum to:
* przyjazna atmosfera
* nowoczesne sale lekcyjne i pracownie komputerowe
* życzliwa i doświadczona kadra pedagogiczna


Uwaga!
Słuchaczem szkoły może zostać absolwent gimnazjum lub szkoły podstawowej, który ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym, w którym podejmie naukę.

Absolwentów szkół zawodowych rozpoczynają naukę od III semestru! Zapraszamy!

Zasady rekrutacji:

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie osobiście następujących dokumentów:
- podanie o przyjęcie do szkoły 
- oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej lub ZSZ;
- 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie);


Liceum Ogólnokształcące Zaoczne ZDZ w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 77
/85/ 675-24-91
www.szkolyzdz.pl,

Znajdź Szkołę lub ośrodek