Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO I MIASTA BIAŁYSTOK (DO 88% DOFINANSOWANIA)

logobns

DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

I MIASTA BIAŁYSTOK (DO 88% DOFINANSOWANIA) http://bonynaszkolenia.pl/


Szkolenia realizowane przez ZDZ Białystok, na które można dostać dofinansowanie:

Nazwa kursu Liczba godzin Cena Karta usługi - BUR
SZKOŁA WIZAŻU - Wykonywanie zabiegów upiększających twarzy - kurs umiejętności zawodowych A.61_2 255 5000 zł SZKOŁA WIZAŻU - uslugirozwojowe.pl
PIELĘGNACJA I STYLIZACJA PAZNOKCI - kurs umiejętności zawodowych A.62_2 255 6000 zł PIELĘGNACJA I STYLIZACJA PAZNOKCI - uslugirozwojowe.pl
Kurs florystyczny- Wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych - kurs umiejętności zawodowych R.26_2 147 3000 zł KURS FLORYSTYCZNY - uslugirozwojowe.pl
KUCHARZ - Sporządzanie potraw i napojów - kurs umiejętności zawodowych T.6_2 350 6000 zł KURS KUCHARZA - uslugirozwojowe.pl
Kurs fotograficzny z komputerową obróbką zdjęć - kurs umiejętności zawodowych A.20_3 250 3400 zł KURS FOTOGRAFICZNY - uslugirozwojowe.pl
Wykonywanie połączeń materiałów - kurs umiejętności zawodowych M.20_3 (SPAWANIE METODĄ MAG) 160 2600 zł SPAWANIE MAG - uslugirozwojowe.pl
Wykonywanie połączeń materiałów - kurs umiejętności zawodowych M.20_3 (SPAWANIE METODĄ TIG) 160 3100 zł SPAWANIE TIG -uslugirozwojowe.pl
       
Podstawy rachunkowości - kurs umiejętności zawodowych - A.36_1 174 3000 zł Podstawy rachunkowości-uslugirozwojowe.pl 
Kadry i płace - kurs umiejętności zawodowych - A.35_2 157 2400 zł  Kadry i płace - usulugirozwojowe.pl
Operator obrabiarek sterowanych numerycznie - kurs umiejętności zawodowych - M.19_4 200 4 100 zł Operator cnc - uslugirozwojowe.pl

 

 

Kontakt w sprawie kursów:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Białymstoku

15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 77

tel. 85 675 25 17, 675 13 89

mail: bialystok@zdz.bialystok.pl

 

Zapraszamy !

 


Co to za projekt?

Partnerski projekt pn. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekt polega na wsparciu osób fizycznych, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje lub kompetencje poprzez udział w następujących formach kształcenia:

Poddziałania 3.2.1

Studia podyplomowe

Kursy językowe

Szkolenia komputerowe.

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego uczestnika to 9 tyś zł.

 

Poddziałania 3.2.2

Kursy zawodowe

Kursy kompetencji ogólnych

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego uczestnika to 15 tyś.

 

Bon na szkolenie pokrywa 88% kosztu udziału uczestnika na np. szkoleniu, kursie. Jednocześnie Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 12 % kwoty kursu.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 r. – 30.06.2020 r.


Co trzeba zrobić, aby otrzymać dofinansowanie?

- Należy zarejestrować się na stronie www.bonynaszkolenia.pl i wypełnić dokumenty rekrutacyjne.

- Zapoznać się z Regulaminem udziały w projekcie i informacjami określającymi zasady dofinansowania

 

Informacje dotyczące rekrutacji:

Strona internetowa: http://bonynaszkolenia.pl/rekrutacja/

 

Biuro Obsługi Uczestnika Projektu

Białystok, ul. Św. Rocha 3 (parter)

tel. 85 869 68 70 (71,72,73)

mail: bony@um.bialystok.pl

Godziny pracy:

poniedziałek-piątek – 8:00 – 18:00

 

Znajdź Szkołę lub ośrodek