Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Konserwator żurawi przenośnych

image Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Augustwie prowadzi nabór na kurs: "Konserwator żurawi przenośnych"

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: na -c CZERWIEC 2015 r.

Zainteresownych zapraszamy do kontaktu: OKZ Augustów ul. Tytoniowa 10, 87 643 52 53; 87 643 16 92;   e-mail augustow@zdz.bialystok.pl

W programie szkolenia:

1. Wiadomości o dozorze technicznymzuraw

2. Budowa żurawi przenośnych oraz podstawy techniczne ich eksploatacji

3. Konserwacja żurawi przenośnych

4. Sprawdzanie działania zabezpieczeń ruchowych i ochronnych

5. Awarie związane z eksploatacją żurawi przenośnych

6. Współpraca konserwatora z użytkownikiem żurawia i organami dozoru technicznego

7. BHP i udzielanie pierwszej pomocy

8. Zajęcia praktyczne.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest:

- ważne uprawnienie energetyczne do 1 kV - wkładka E gr. I (uprawnienie do zdobycia w OKZ Augustów)

Pierwsza edycja szkolenia odbyła się w dniach 30.01.13 - 12.02.13 Ilość przeszkolonych osób: 24

Kurs kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Urzęd Dozoru Technicznego w Białymstoku.

Czytaj więcej

Znajdź Szkołę lub ośrodek