Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Drwal - operator pilarki

image Kolejna dwudziesta edycja szkolenia 18 maj 2015 r. godz. 8,00

Termin zakończenia zajęć egzaminem RDLP: 30 maj 2015 r.

Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy. Informacji udziala i zapisy prowadzi: OKZ Augustów Tytoniowa 10, tel. 87 643 52 53; 87 643 16 92 e-mail augustow@zdz.bialystok.pl

W roku 2015 - zorganizowano 1 edycję szkolenia - przeszkalając 6 uczestników

W roku 2014 - zorganizowano 5 edycje szkolenia - przeszkalając 54 uczestników

W roku 2013 - zorganizowano 4 edycje szkolenia - przeszkalając 51 uczestników

W roku 2012 - zorganizowano: 3 edycje szkolenia - przeszklając 33 osoby

W latach 2005 - 2011 OKZ Augustów zorganizował ogółem 6 edycji szkoleń, przeszkalając ogółem: 76 osób

Program szkolenia obejmuje:

1.Wiadomości ogólne

2. Zasady pracy pilarką do prac leśnych przy realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej

3. Zajęcia praktyczne - ćwiczenia treningowe

4. Zajęcia praktyczne.

Szkolenie obejmuje 30 godzin teoretycznych realizowanych w Naszym Ośrodku oraz 80 godzin zajęć praktycznych realizowanych na zrębie.

Osoba uczetsnicząca w szkoleniu winna posiadać aktualne orzeczenie lekarza przemysłowego (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu - drwala

Czytaj więcej

Znajdź Szkołę lub ośrodek