Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Aktualności

Wybierz miasto:

Egzamin Energetyczny

image Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Augustowie podaje do wiadomości potencjalnym klientom, iż  27 MAJ 2015 r. godz. 16,30 odbędą się w Naszym Ośrodku egzaminy KWALIFIKACYJNE w niżej wymienionych zakresach:

- Grupa I - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

- Grupa II - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (zajęćia przygotowujące do egzaminu: 26.05.15 i 27.05.15)

- Grupa III - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.(zajęcia przygotowujące do egzaminu: 26.05.15 i  27.05.15)

EGZAMIN odbywać się będą przed komisją energetyczną ZDZ Białystok

Zgłoszenie przyjmuje: OKZ Augustów Tytoniowa 10, 0-87 643 5253; 0-87 6431692 lub e-mailem augustow@zdz.bialystok.pl

Z a p r a s z a m y

Czytaj więcej

Znajdź Szkołę lub ośrodek